Til deres info!
Hei alle borzoivenner!

I lys av de to parringene som er foretatt mellom borzoi og storpuddel den siste tiden vil vi nå fremme vårt synspunkt i saken.
Vi ber dere derfor lese gjennom vedlagte dokument fra NKK

Designerhund eller katta i sekken?